Cập nhật kế hoạch viết sách và đăng bài trên blog

Bạn đọc blog thân mến, Từ giờ đến cuối năm 2018, tôi sẽ tạm thời ngừng viết blog hàng tuần để tập trung hoàn thành cuốn sách mà tôi đang viết. Cuốn sách là nơi tôi chia sẻ với bạn đọc quan điểm của tôi về một số vấn đề trong cuộc sống. Thật lòng, […]